2013

Dnia 29 listopada 2013 r., w Izbie Edukacyjnej przy siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno odbył się finał konkursu wiedzy przyrodniczej. Wzięli w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych ze Skrwilna, Karnkowa oraz Rypina, znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Skrwilno.

2014

Nadleśnictwo Skrwilno oferuje na sprzedaż nieruchomości gruntowe oraz dzierżawę jeziora

2016

W tegorocznej, trzynastej edycji konkursu udział wzięli uczniowie siedmiu szkół gimnazjalnych.