2013

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa i ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Skrwilno, prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

2014

Nadleśnictwo Skrwilno oferuje na sprzedaż nieruchomości gruntowe oraz dzierżawę jeziora

2016

W tegorocznej, trzynastej edycji konkursu udział wzięli uczniowie siedmiu szkół gimnazjalnych.

2018

W dniu 23 listopada 2018 roku Nadleśnictwo Skrwilno połączyło swe siły z sąsiednimi nadleśnictwami, Regionalną Dyrekcją LP w Toruniu, przedstawicielami lokalnych władz, funkcjonariuszami policji, strażakami oraz pracownikami Krajeńskiego Parku Krajobrazowego biorąc wspólnie udział w akcji sadzenia lasu pod hasłem „Solidarni z klęską”.