Lista aktualności Lista aktualności

XXII Konferencja Historyczna: „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”

W dniu 23 października 2017r. odbyła się XXII Konferencja Historyczna na temat „Dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”, której organizatorem było Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej oraz Gmina Skrwilno.

Konferencja skierowana była do historyków, regionalistów, działaczy kultury i młodzieży. Na zaproszenie odpowiedziało wiele osób, a wśród nich także przedstawiciele samorządów terytorialnych i placówek oświatowych. Spotkanie poprowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia – mgr Ryszard Bartoszewski. Konferencję poprzedził wspaniały występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół w Skrwilnie. Program spotkania obejmował następujące tematy: „Zbrodnie niemieckie popełnione jesienią 1939 r. w Raku k. Skrwilna”; „Etymologia nazw miejscowości Gminy Skrwilno”; „Zarys historii Parafii Skrwilno”; „Wprowadzenie do historii Gminy Skrwilno”; „Oświata w Skrwilnie na przestrzeni dziejów”; „Besarabowie na Ziemi Dobrzyńskiej”, „Gmina Skrwilno – dzień dzisiejszy”, „Historia Nadleśnictwa Skrwilno”. Wśród referujących znalazły się znane nazwiska: prof. dr hab. Mirosław Krajewski, dr Adam Wróbel - prof. nzw. Kujawskiej Szkoły Wyższej, ks. kanonik mgr Władysław Jan Jagiełło – proboszcz parafii Skrwilno, mgr Janusz Szmytkowski - sekretarz gm. Skrwilno, mgr Iwona Jeżewska-Świeżak – dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie, mgr inż. arch. Jacek Dejryng, mgr inż. Dariusz Kolczyński – wójt Gminy Skrwilno.

Druga część spotkania odbyła się w izbie edukacyjno-historycznej – Tartak Parowy, przy Nadleśnictwie Skrwilno. Poprowadził ją Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno – mgr inż. Jacek Soborski. Obecni goście z zaciekawieniem wysłuchali dziejów nadleśnictwa od momentu jego utworzenia do czasów obecnych. Prezentacja pobudziła żywą dyskusję i chęć dalszej, aktywnej współpracy zebranych jednostek. Konferencję podsumował sam Wicewojewoda Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – mgr Józef Ramlau pozytywnie oceniając wszechstronną działalność nadleśnictwa.

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński