Lista aktualności Lista aktualności

Zwiększamy bioróżnorodność naszych lasów

Nadleśnictwo Skrwilno zgodnie z programem restytucji cisa w Polsce posadziło jesienią bieżącego roku 1000 sztuk 4-letnich sadzonek tego gatunku w Leśnictwie Brodniczka.

Celem działania jest próba odbudowy ginącej populacji, która przed wiekami licznie występowała na terenach leśnych.  Materiał do nasadzeń zakupiono w Borach Tucholskich, z Nadleśnictwa Zamrzenica. Do produkcji sadzonek używa się nasion zebranych z rezerwatu "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego", który położony jest we Wierzchlesie.

Cis pospolity jest gatunkiem drzewa najwcześniej objętym ochroną w Polsce. Ochrona została ustanowiona 1423 roku, na mocy statutu wareckiego, wydanego przez króla Władysława Jagiełłę. Miało to ograniczyć eksport drewna cisowego będącego surowcem do wyrobu bardzo dobrej jakości łuków w tamtych czasach. Ograniczenie wprowadzono z obawy o całkowite wyginięcie gatunku. Współcześnie do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.

W 2006 r. leśnicy przystąpili do wdrażania "Programu ochrony i restytucji cisa pospolitego w Polsce". Powstało ok. 180 ha upraw cisowych, obejmujących ok. 400 tys. szt. sadzonek. Powstały plantacje nasienne i inne formy hodowlane, mające na celu zachowanie zasobów cisa na dotychczasowych stanowiskach, w tym w rezerwatach. Według raportu Leśnego Banku Genów w Kostrzycy w 2011 roku zinwentaryzowano w Polsce 52,3 tys. cisów.

           

 

Tekst – Adam Kamiński

Zdjęcia – Jarosław Cyrankowski