Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Skrwilno uczestniczy w realizacji programu Infrastruktura i środowisko na lata 2007 - 2014

W ramach programu w projekcie „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" na terenie Leśnictwa Okalewo w oddziale 132c powstał zbiornik wodny o powierzchni 0,4241 ha i pojemności 5323 m3. Rozbudowa pozwoli na retencjonowanie wody bez szkód dla gospodarki leśnej na potrzeby szkółki leśnej Okalewo.